Profesjonalne i dostępne

usługi prawne

Telefon

kom.: 668 497 545

  • Część z Państwa myśli pomyśli zapewne po przeczytaniu tytułu, iż oczywistym jest, że jak dziecko staje się pełnoletnie to alimenty już mu się nie należą. Nic bardziej mylnego. Otóż w prawie polskim co do zasady nie obowiązuje zasada wieku do, którego dziecku należy płacić alimenty. Takim kryterium posługującym się przez wiele osób jest moment zakończenia […]

  • O roli adwokata w postępowaniu cywilnym można by napisać książkę. Jednak w czym może mi pomóc adwokat w trakcie sprawy rozwodowej?   Po pierwsze, gdy myślimy o rozwodzie do głowy przychodzą setki pytań- co z naszymi dziećmi, co z naszym domem. I właśnie w takiej chwili można zwrócić się o pomoc do adwokata, który jest  […]

  • Zgodnie z nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 25 czerwca 2015r. zmianie uległo rozstrzyganie w sprawach o rozwód w zakresie kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Znowelizowane przepisy obowiązują od 29 sierpnia 2015r. Po pierwsze zgodnie z art. 58§1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej […]

  • Szanowni Państwo jedną ze specjalizacji mojej kancelarii są sprawy o alimenty. W przypadku określenia wysokości alimentów na dziecko brać należy pod uwagę wiele czynników. Skuteczna pomoc adwokata pozwoli Państwu na uzyskanie rozsądnej kwoty alimentów. Proponuje następujące warianty współpracy: Napisanie pozwu o alimenty, o podwyższenie alimentów, o obniżenie alimentów, odpowiedzi na pozew, pisma procesowego w toku […]

  • Szanowni Państwo, Jedną ze specjalizacji mojej kancelarii znajdującej się w Białymstoku są sprawy rozwodowe. Rolą adwokata w tego typu sprawach jest wybór najlepszego prawnie oraz życiowo rozwiązania oraz pomoc w toku całej sprawy rozwodowej. Usługi kancelarii adwokackiej są odpowiedzią na różne sytuacje (rozwód z orzekanie o winie lub bez, ustalenie władzy rodzicielskiej, alimentów). Na ofertę […]

  • Najczęstszą sytuacją jest upływ czasu od momentu pierwszego orzekania o alimentach. W swojej praktyce spotkałam się z sytuacją, gdy matka samotnie wychowująca dziecko miała zasądzone alimenty na nie wyrokiem z roku 1999 w wysokości 200 zł. Tylko, że w chwili wydawania rozstrzygnięcia dziecko miało dwa latka, zaś obecnie jest piętnastoletnim chłopakiem i zakres jego usprawiedliwionych […]

  • – osnowa wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, chodzi tu o wskazanie, iż wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron zawartego (jakiego dnia, gdzie), przez rozwód z orzekaniem o winie. W dalszej części pozwu należy opisać w czym przejawia się zawinienie współmałżonka oraz wskazać dowody na poparcie tych twierdzeń, np. wskazać dane świadków wraz z adresami, […]

  • Wielu z moich klientów zwraca się do mnie ze sprawami o podział majątku wspólnego, nie wiedząc tak naprawdę czym on do końca jest. W skład majątku wspólnego zalicza się przede wszystkim: 1)      wynagrodzenie za pracę, czy dochody z innej działalności zarobkowej prowadzonej przez małżonka; 2)      dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z […]

  • Częste kłótnie ze współmałżonkiem, brak wspólnych zainteresowań, czy też lenistwo jednej ze stron związku małżeńskiego nie są wystarczającą przyczyną do orzeczenia rozwodu, mimo, iż niektórym tak właśnie mogłoby się wydawać. Pisząc pozew rozwodowy należy pamiętać, że jest to pismo procesowe, a co za tym idzie musi ono spełniać pewne wymagania, takie jak: oznaczenie Sądu, do […]

  • Zgodnie z art. 133 k. r. i o. „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Pojęcie zarobkowych możliwości zobowiązanego nie odnosi się jedynie do dochodu jaki osiąga on z tytułu wykonywanej pracy. […]