Profesjonalne i dostępne

usługi prawne

Telefon

kom.: 668 497 545

  • Jeżeli na Twojej działce znajdują się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne i wchodzą w skład przedsiębiorstwa, wówczas możesz zawrzeć z w owym przedsiębiorcą umowę o ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z […]