Profesjonalne i dostępne

usługi prawne

Telefon

kom.: 668 497 545

Kancelaria prowadzi sprawy z różnych dziedzin prawa, jednak w szczególności specjalizuje się w następujących rodzajach spraw.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

m. in. rozwód, separacja, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem.

Prawo cywilne

m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienie, wykonanie umów i roszczenia z tym związane, ochrona własności i posiadania, odwołanie darowizny, rozwiązanie umowy o dożywocie.

Prawo spadkowe

m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Prawo karne

m.in. tymczasowe aresztowanie, wyrok łączny, odroczenie wykonania kary, Europejski Nakaz Aresztowania

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

m. in. o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, odwołania od decyzji ZUS-u.

Odszkodowania

m.in. z tytułu wypadków drogowych (szkody w pojeździe , obrażenia ciała i utrata zdrowia), wypadków przy pracy(odszkodowania z ZUS, firmy ubezpieczeniowej lub roszczenia od pracodawcy) oraz błędów medycznych. Więcej o ofercie kancelarii dot. odszkodowań.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych