Częste kłótnie ze współmałżonkiem, brak wspólnych zainteresowań, czy też lenistwo jednej ze stron związku małżeńskiego nie są wystarczającą przyczyną do orzeczenia rozwodu, mimo, iż niektórym tak właśnie mogłoby się wydawać.

 

Po pierwsze, aby Sąd orzekł rozwód musi zbadać czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie to wspólna więź duchowa, uczuciowa, gospodarcza (ekonomiczna). A zatem jeżeli między małżonkami owe więzi rozluźniają się, albo wręcz dochodzi do ich całkowitego zaniku istnieją przesłanki do wystąpienia z pozwem o rozwód.

W trakcie trwania procesu rozwodowego Sąd bada czy istnieją podstawy do orzeczenia rozwodu, okoliczności dotyczące rozkładu pożycia. Wyrok Sądu oparty jest na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym, czyli np. przesłuchanie stron, zeznania świadków.

Adwokat Julita Krejza

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Adwokat Julita Krejza Białystok

Jak napisać pozew o rozwód

Pisząc pozew rozwodowy należy pamiętać, że jest to pismo procesowe, a co za tym idzie musi ono spełniać pewne wymagania, takie jak:

 • oznaczenie Sądu, do którego kierujemy pozew,
 • oznaczenie stron (powód, pozwany) wraz z podaniem adresów zamieszkania,
 • oznaczenie rodzaju pisma, a więc „pozew o rozwód”,
 • osnowa wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, chodzi tu o wskazanie, iż wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron zawartego (jakiego dnia, gdzie), przez rozwód.  Tu mamy do wyboru dwie możliwości, albo bez orzekania o winie, albo z wyłącznej winy jednej ze stron. W tej części możemy także wymienić dowody, które przemawiają za orzeczeniem rozwodu, np. wskazać dane świadków wraz z adresami, które Sąd ma przesłuchać, albo załączyć inne posiadane dowody;
 • nie należy zapomnieć o podpisaniu pozwu oraz załączeniu odpisu aktu małżeństwa;
 • pamiętajmy, że pozew o rozwód podlega tzw. opłacie stałej w wysokości 600 zł. Kwotę tą można albo wpłacić w kasie Sądu i stosowne potwierdzenie dołączyć do pozwu, albo dokonać płatności przelewem na odpowiednie konto i także potwierdzenie dołączyć do pozwu, trzecia metoda to zakup znaków Sądowych za kwotę 600 zł i naklejenie ich na pozew.

Do jakiego sądu należy skierować pozew rozwodowy

Sądem właściwym rzeczowo jest Sąd Okręgowy, zaś miejscowo właściwy jest Sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile jedno z małżonków nadal tam mieszka.

O co jeszcze mogę wnosić w pozwie rozwodowym

Nie można domagać się od Sądu, aby w wyroku rozwodowym nakazał współmałżonkowi przeprosić za swoje naganne zachowanie i obiecać poprawę, z czym spotkałam się w swojej praktyce. Oczywiście jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania rozwodowego Sąd dostrzeże, iż istnieje prawdopodobieństwo, że strony pogodzą się, a zatem, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa  może skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, wówczas Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad nimi oraz o kontaktach rodziców z dzieckiem i alimentach.

Ponadto jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie Sąd orzeka o sposobie korzystanie z niego przez strony już po rozwodzie.

W pozwie rozwodowym można także wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jednakże jeżeli strony posiadają spory majątek i brak jest między nimi porozumienia co do sposobu jego podziału z takim wnioskiem można wystąpić już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Sprawy rozwodowe są sprawami niełatwymi i w razie silnego skonfliktowania stron trudnymi do samodzielnego przejścia. W związku z tym fachowa pomoc adwokata dysponującego odpowiednią wiedzą jest niezastąpiona.

 

 

 

5 Komentarze
 • Dodany przez: Magdalena Radzajewska 29 sierpnia 2016 at 17:12

  Witam Mam pytanie chcę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie.Mąż ma kochankę i ja nie chcę być tą drugą.Chcę dowiedzieć się ile to kosztuję

  Odpowiedź
 • Dodany przez: adwokat Julita Krejza 6 września 2016 at 21:56

  Proszę o telefon lub maila, wówczas przekaże wszelkie niezbędne informację.

  Odpowiedź
  • Dodany przez: Magdalena Wildowicz W odpowiedzi adwokat Julita Krejza 7 sierpnia 2018 at 16:10

   Witsm chcialabym zlozyc wniosek ro rozwod bez orzekania o winie mam 2 dzieci.Od Dawna sie klucimy niezgodnosc charakterow.maz niema stalej pracy tylko sezonowa ja go sie boje nie kocham go mam nagranie rozmowe jak maz domnie sie odnosi

   Odpowiedź
 • Dodany przez: Michal szkolnik 31 grudnia 2017 at 23:00

  Witam Mam pytanie chcę złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie.Żona mnie zostawiła zabrała dzieci , a wniosek chcem złozyc z powodu ze Żona przestała mnie kochac, i woli utrzymywac kontakt ze swoim kolega , zostawia dzieci ze swoim ojcem ktury naduzywa alkocholu

  Odpowiedź

Odpowiedź