Wysokość alimentów uzależniona jest od szeregu czynników. W myśl przepisów prawa rodzinnego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Więcej na ten temat czytaj w artykule pt. „Alimenty dla dziecka”.

Zmiana stosunków

W art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje się, iż w sytuacji zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

O jakie sytuacje chodzi. Możliwości są dwie albo mamy do czynienia ze zmianą, a dokładniej ze zwiększeniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo ze zmianą, zwiększeniem możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Adwokat Julita Krejza

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Adwokat Julita Krejza Białystok


Najczęstszą sytuacją jest upływ czasu od momentu pierwszego orzekania o alimentach. W swojej praktyce spotkałam się z sytuacją, gdy matka samotnie wychowująca dziecko miała zasądzone alimenty na nie wyrokiem z roku 1999 w wysokości 200 zł. Tylko, że w chwili wydawania rozstrzygnięcia dziecko miało dwa latka, zaś obecnie jest piętnastoletnim chłopakiem i zakres jego usprawiedliwionych potrzeb zmienił się znacznie. Nie wspominając o zmianie siły nabywczej pieniądza. W takiej właśnie sytuacji można wystąpić o podwyższenie zasądzonych alimentów.

Odnosząc się zaś do sytuacji zmiany możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego najczęściej ma to związek ze wzrostem wynagrodzenia takiej osoby.

Co napisać w pozwie o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów jest pismem procesowym, a zatem jak każde pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, oznaczenie rodzaju pisma (pozew o podwyższenie alimentów), osnowę wniosku lub oświadczenie oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (chodzi tu przede wszystkim o podkreślenie zaistniałej zmiany, z którą wiąże się wytoczenie przedmiotowego powództwa, oraz wykazanie w czym ona się przejawia, a także poparcie tego dowodami), oczywiście nie zapomnijmy o podpisaniu pozwu oraz wymieniu załączników.

W pozwie o podwyższenie alimentów ważne jest, aby wskazać zmianę stosunków, czyli będzie to np. upływ czasu od ostatniego orzekania, zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Dokonać porównania stanu w dacie pierwszego orzekania w zakresie obowiązku alimentacyjnego ze stanem obecnym.