Profesjonalne i dostępne

usługi prawne

Telefon

kom.: 668 497 545

  • Wielu z moich klientów zwraca się do mnie ze sprawami o podział majątku wspólnego, nie wiedząc tak naprawdę czym on do końca jest. W skład majątku wspólnego zalicza się przede wszystkim: 1)      wynagrodzenie za pracę, czy dochody z innej działalności zarobkowej prowadzonej przez małżonka; 2)      dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z […]

  • Zagadnienie prawne jakie zostało przekazane do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego brzmiało: „Czy okres zasadniczej służby wojskowej podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnych warunkach, wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych […]

  • Jeżeli na Twojej działce znajdują się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne i wchodzą w skład przedsiębiorstwa, wówczas możesz zawrzeć z w owym przedsiębiorcą umowę o ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z […]

  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków przebywających poza granicami Kancelaria Adwokacka Adwokat Julity Krejza przygotowała ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy pisma procesowe dla Klientów z całej Polski. Możemy także reprezentować Klienta w sądzie w woj. podlaskim i ościennych (Mazowieckie, Lubelskie, Warmińsko-Mazurskie). Koszt porady prawnej jest stały wynosi od 200-300 zł. Natomiast koszt […]

  • Częste kłótnie ze współmałżonkiem, brak wspólnych zainteresowań, czy też lenistwo jednej ze stron związku małżeńskiego nie są wystarczającą przyczyną do orzeczenia rozwodu, mimo, iż niektórym tak właśnie mogłoby się wydawać. Pisząc pozew rozwodowy należy pamiętać, że jest to pismo procesowe, a co za tym idzie musi ono spełniać pewne wymagania, takie jak: oznaczenie Sądu, do […]

  • Zgodnie z art. 133 k. r. i o. „rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania”. Pojęcie zarobkowych możliwości zobowiązanego nie odnosi się jedynie do dochodu jaki osiąga on z tytułu wykonywanej pracy. […]

  • Wysokość alimentów uzależniona jest od szeregu czynników. Zgodnie z art. 135 k. r. i o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.     

1 2