Wysokość alimentów uzależniona jest od szeregu czynników. Zgodnie z art. 135 k. r. i o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

Alimenty w kodeksie

W art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje się, iż w sytuacji zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

O jakie sytuacje chodzi? Najczęstszą sytuacją jest zmniejszenie się możliwości majątkowych i zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji. Będą to sytuacje związane ze zmniejszeniem wynagrodzenia zobowiązanego, utratą pracy, pogorszeniem stanu zdrowia. Nie bez znaczenia jest także fakt założenia przez zobowiązanego nowej rodziny, a co za tym idzie konieczność jej utrzymania. W orzecznictwie wskazuję się, że „sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych)” (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002r., sygn. V CKN1032/00).

W pozwie o obniżenie alimentów ważne jest, aby wykazać ową zmianę sytuacji i na czym ona polega. Porównać to co było w momencie pierwszego orzekania o obowiązku alimentacyjnym z tym co jest obecnie.

 

Adwokat Julita Krejza

Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Chętnie odpowiem na Państwa pytania.

Adwokat Julita Krejza Białystok


 

 

1 Komentarze
  • Dodany przez: Влад 13 września 2019 at 06:30

    Торговая платформа Joom работает в Беларуси и находит все больше поклонников ежедневно. Портал радует клиентов широким ассортиментом, качеством, быстрой доставкой. Не нужно тратить время, устраивая «забеги по магазинам» в поисках подходящей вещи. Чтобы покупать на Joom, достаточно иметь компьютер или телефон, подключенный к интернету. Обо всём этом, подробно, можно узнать на сайте https://shopping-joom.ru. Компания предоставляет продукцию по относительно низкой цене и предлагает клиентам удобную систему оплаты и доставки по всему миру. Работа интернет-магазина в Беларуси. Онлайн-магазин Joom работает и в Беларуси. Каждый клиент может спокойно заказать товар и оплатить его белорусским рублем. alt-duino.ru

    Odpowiedź

Odpowiedź