Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo o ruchu drogowym obowiązującą od 31 sierpnia 2014r. każdy pieszy, który po zmroku porusza się poza obszarem zabudowanym musi mieć na sobie element odblaskowy.

Jaki powinien być element odblaskowy?

W ustawie nie określa się jakiego rodzaju element odblaskowy powinien posiadać pieszy. Nie jest skonkretyzowana jego wielkość, czy też kształt. Jednak, co ważne, element taki powinien posiadać każdy pieszy bez względu na wiek.

Zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Bezpieczniej na drogach

Celem nowelizacji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa pieszych jako uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują, aby każda osoba poruszająca się po zmroku posiadała element odblaskowy.  Pozwoli to na bezpieczne dotarcie do celu nie tylko pieszemu, ale także kierowcy.